by

Kitab Irsyadul Ibad Bab Jual Beli

Kitab Irsyadul Ibad

Kajian ke ( 274)

Syarat2 penjual & pembeli:

1. Mukallaf
2. Tidak di paksa
3. Islam, bagi pembeli sesuatu yg ada tulisan al Qur’an walaupun satu ayat, atau pembeli kitab2 orang Islam, atau budak Islam atau budak murtad dan tidak ada permusuhan diantara pembeli & penjual dalam pembelian alat2 perang.

Syarat2 barang dagangan yaitu:

1. Suci

Mari membangun kebersamaan dan mendapat keberkahan dengan membaca sholawat nariyah 4444x  bersama-sama dari Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam dengan mengklik tautan ini.

Menjual barang najis (seperti kotoran hewan) hukumnya batal, begitu juga sesuatu yg terkena najis yg tidak dapat disucikan.

Diperbolehkan bersedekah dengan sesuatu yg terkena najis, atau memelihara anjing untuk penjagaan. Diperbolehkan memupuk tanaman dengan barang najis (seperti kotoran hewan).

2. Bermanfaat/ada manfaatnya

Hukumnya batal menjual sesuatu yg tidak ada manfaatnya, seperti satu butir biji jagung atau kurma. Hukumnya haram mengambil satu butir biji dan lidi untuk cukil gigi milik orang lain, dan wajib dikembalikan. Tidak sah menjual racun kecuali ada manfaatnya walaupun sedikit.

Mudah2an kita bisa memperbaiki amal2 kita sehingga mudah2an kita selamat didunia dan akhirat. Aamiin.

274

Mari membangun kebersamaan dan mendapat keberkahan dengan membaca sholawat nariyah 4444x  bersama-sama dari Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam dengan mengklik tautan ini.